مراقب خود و نسل آینده باش
اصفهان،جی،بعد از سه راه همدانیان، کلینیک جی
برای مشاوره نوبت بگیرید
031-35044
09134821600
شنبه ـ دوشنبه - چهارشنبه (صبح): 10.00 - 12.00
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه (بعدازظهر): 16.00 - 21.00

جراحی ها

  • انجام کلیه ی اعمال جراحی سر پایی در کلینیک
  • سزارین و زایمان طبیعی بدون درد
  • انجام کلیه جراحی های زنان و زایمان